Het Chinese jaar van de Aap

jaar van de aap

Voor Chinezen is 2016 het jaar van de aap. Eén van de dingen die de aap kenmerkt, is wijsheid. Of, beter gezegd: diplomatie. De waarheid kan worden verdraaid, wanneer dat diplomatiek gezien beter uitkomt.

Anno 2016, in de Westerse wereld, wordt het duidelijk dat op grote schaal gebeurt. Nadat het grootschalige kindermisbruik binnen de Katholieke kerk uit de doofpot is ontsnapt, is de politiek aan de beurt gekomen. Wikileaks, het gedoe rondom het MH17 rapport, de Teeven deal, en de opeenstapelingen van brandjes en verduisteringen waarmee de VVD wordt geplaagd, laten zien dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn. Tijdens het Correspondentsdiner ontkwam premier Rutte er niet aan om hier een aantal keren naar te verwijzen. Ook het bedrijfsleven kan niet met alles weg komen – we herinneren onder andere Sep Blatter die het veld moest ruimen. Swiss Leaks geeft een aanzet tot nog meer ontmaskeringen. Wanneer we dan ook denken aan de overspel website Ashley Madison, waarbij door een hack de gegevens van 32 miljoen gebruikers openbaar werden, zien we dat kerk, staat, bedrijfsleven èn burgerij allemaal te maken krijgen met het dilemma van waarheid en leugen.

Degene die de meeste aandacht verzamelt, lijkt het Gelijk aan zijn kant te hebben. Aandacht kun je afdwingen met budgetten en met uitzonderlijkheid. We verwachten schreeuwerig design. Weinig inhoud, veel aandacht. Met felle neonkleuren en gekke, onverwachte beelden wordt de aandacht van het publiek getrokken en vastgehouden.

Er zijn ook mensen die niet alleen luisteren naar wat er uitgeschreeuwd wordt, maar juist zoeken naar datgene wat er gefluisterd wordt. Het is een teken van de tijd; informatie is voor iedereen bereikbaar, en het kan niet volledig van bovenaf worden geregisseerd. Alternatieve nieuwsmedia kunnen rekenen op een groei van hun lezersbestand. Op het platform Yournalism kun je verhalen en journalisten sponsoren die anders wellicht niet aan bod zouden komen.

Je kunt je afvragen of de komende tijd een goed moment is voor dubbele waarheden en dubbele levens. We weten al lang dat top-down piramides worden omgekeerd, de consument bepalend wordt en de macht verschuift. Het is dan ook wijs om daar naar te handelen. Laat de aap maar schreeuwen – het is tijd voor een cultuur van waarheid.

Dit is een gastartikel van Vecthorse.

Volg Mixed Grill op social media