Glas, een Oscar-winnende film van Bert Haanstra

De eerste Nederlander die een Oscar won was Bert Haanstra die in 1960 de prijs kreeg voor de documentaire Glas. Deze 11 minuten durende film kun je hierboven in zijn geheel bekijken.

Eigenlijk is Glas geen echte documentaire, maar pure kunst. Haanstra was door de Vereenigde Glasfabrieken gevraagd om een voorlichtingsfilm over het maken van glas te maken. Deze zwart-wit-film kreeg als titel Over glas gesproken. Deze bestond uit een chronologisch overzicht van het hele proces met een voice-over die uitleg geeft.

Pim Jacobs

Glas is veel experimenteler. De film is in kleur en laat willekeurige beelden van het glasmaken en -blazen zien. De montage is ritmisch en pas mooi bij de speciaal gecomponeerde jazz van het Pim Jacobs-kwintet. Het is juist de combinatie van muziek, beeld en ritme die deze film zo bijzonder maakt. Mooi dat dit soort juwelen uit de filmgeschiedenis gewoon online te bekijken zijn.

Volg Mixed Grill op social media